Get Adobe Flash player

postheadericon

دستورالعمل استفاده از کیت

      

شرکت پرشین دام پیشرو در ارائه خدمات نوین دامپروری
دستورالعمل استفاده از کیت

مرحله اول

ویال هیفرپلاس را تا درجه ی 6/35-6/38 سانتی گراد گرم کنید تا اسپرمها را از شوک سرما حفظ نمایید و مانند همیشه اسپرم را نیز گرم نماییدمرحله دوم

با استفاده از یک قیچی تیز ، سر لوله را با زاویه ی 60 درجه ببریدمرحله سوم

پایوت اسپرم را از سمت بریده شده وارد سر لاستیکی ویال هیفرپلاس نماییدمرحله چهارم

اسپرم را به ویال اضافه کنید به صورتی که ویال و لوله را در دست گرفته وبه طرف پایین 3 یا 4 بار تکان دهید.(شبیه به تکان دادن دماسنج جیوه ای) مطمئن شوید که تمام اسپرم در ویال قرار گرفته استمرحله پنجم

به آرامی اسپرم را با محتویات ویال مخلوط کنیدمرحله ششم

اسپرم غنی شده را از ویال به لوله برگردانید این کار را با گرفتن ویال و لوله در وضعیت عکس حالت قبلی و در حال تکان دادن به سمت پایین ، 3 یا 4 مرتبه انجام دهید.مطمئن شوید تمام اسپرم به لوله منتقل شده استمرحله هفتم

پایوت اسپرم را درآب گرم برای 15 تا 20 دقیقه در دمای 6/35 تا 5/38 درجه سانتی گراد نگاه دارید.زمان را بر طبق حرارت آب تنظیم کنیدجدول شماره یک

با فلاس های گرم کننده برقی برای 20 تا 21 دقیقه وو برای فلاسک های معمولی زمان را به 28 تا 30 دقیقه افزایش دهید


C TIME(minutes)
38.6
15
37
18
35.6
21
32
28

مرحله هشتم

پایوت اسپرم را از آب در بیاورید،خشک کنید وسر پایو ت اسپرم رامستقیم ببرید، همان طوری که پایوت اسپرم را در حالت عادی برش می زنید.سپس آن را داخل تفنگ تلقیح بگذارید و مانند همیشه تلقیح کنیدتوجه

در طول گرم کردن در آب ،ویال را متصل به لوله نگه دارید.این کار باعث می شود که اسپرم در مجاورت هوا و آب قرار نگیرد و پروسه گرم کردن در آب از 30 دقیقه بیشتر نشود

اطلاعات تماس
an image

Persian Dam Kesht Aria Co.
Email: info@persiandam.com
Phone: (+98) 21-88873203
Mobile: (+98) 912-1331492
(+98) 912-4577741
(+98) 912-1200096
Fax: (+98) 21-88798065