Get Adobe Flash player

postheadericon

هیفرپلاس

      کیت رنگ آمیزی و تقویت اسپرم جهت افزایش باروری و ماده زایی
FillyPlus

تکنولوژی نوین افزایش درصد باروری و ماده زایی در نژادهای شیری و گوشتیمزایای هیفرپلاس

افزایش 25 درصدی ماده زایی

افزایش 5 تا 15 درصدی باروری

نوع اسپرم به انتخاب شما

قابل استفاده برای تلیسه و گاو

قابل استفاده دراغلب روش های تلقیح مصنوعی و انتقال جنین

مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادینظرات استفاده کنندگان هیفرپلاس در دنیا

درصد گیرایی گاوها با هیفر پلاس بهتر از اسپرم های س.ک.س و حتی بهتر از اسپرم های معمولی است. 17 گاو از 18 مورد تلقیح با هیفر پلاس آبستن شده اند

در مورد گاوهای تازه زا بسیار موثر می باشد

هیفرپلاس در صد گیرایی را در گاوها کاهش نمی دهد و به آبستنی گاوهای مشکل دار کمک می نماید

یک نمونه ازکاربردهیفرپلاس در گله 300 راسی گاوهلشتاین : در چند سال گذشته تلاش ما در افزایش خروجی شیر و افزایش تولید تلیسه بوده است.با استفاده از هیفرپلاس ما به 80-75 درصد ماده زایی در گاوهای آبستن دست پیدا کردیم. با توجه به اینکه با افزایش درصد ماده زایی کیفیت گوساله های ماده کاهش پیدا نکردواز هر نوع اسپرمی که خواستیم گوساله ماده گرفتیم ما فکر می کنیم که این ویژگی بزرگترین مزیت هیفرپلاس می باشد

ما 12 جنین را با هیفرپلاس انتقال دادیم و 9 آبستن گرفتیم . از این تعداد 7 گاومورد تست که همگی ماده بوده اند-مکزیک

اولین نتایج سونوگرافی 80%آبستنی ماده با هیفرپلاس را نشان داد-انگلستان

افزایش باروری از 39% به 65% با استفاده از هیفرپلاس در دامپروری تلیسه زرین (دیبازر) سهیلیه هشتگرد

هشتاد درصد(80%) تشخیص جنین ماده در سونوگرافی (55-65 روز آبستنی) در دامپروری دهیران اسلامشهر در تلیسه ها

شصت و هشت درصد(68%) باروری درگله گاوشیری در دامپروری ا کبریان احمدآباد مصدق

ایجاد هفتاد و هشت درصد(78%)ماده در گاو و تلیسه در سونوگرافی در دامداری حافظ دام (مهرعلیزده) آبیکموارد مصرف هیفرپلاس

برای افزایش درصد باروری و ماده زایی در نژادهای شیری و گوشتیمیزان مصرف هیفرپلاس

یک دوز(واحد)0.25میلی لیتر یا 0.50 میلی لیتر هر ویال برای یک واحد اسپرم 1/4 یا 1/2

هیفرپلاس یک محصول دارویی به حساب نمی آید

هیفرپلاس ماده ای اسپرماتوژنیک برای س.ک.س کردن اسپرم گاونر می باشد

این محصول در بسته بندی هایی به صورت کیت ، که هر بسته به گونه ای در شیشه بسته و عایق شده که در طول زمان نگهداری خواص خود را حفظ می نماید

این ماده به وسیله اضافه کردن مستقیم اسپرم به ویال هیفرپلاس فعال می شود

اسپرم س.ک.س شده به پایلوت(لوله) اصلی باز میگردد و مانند روال همیشگی تلقیح انجام می گیردتوصیه هایی برای تلقیح

زمانی که بر اساس مشاهده فحلی تلقیح می کنید بصورت

طبیعی یا با هورمون

تلیسه ها را 20 تا 22 ساعت و گاوها را 22 تا 24 ساعت بعد از اولین ایستایی تلقیح کنید


زمانی که با استفاده از اوسنیک هم زمانی می کنید

تلیسه ها را 22 تا 24 ساعت بعد از آخرین تزریق و گاوها را نیز 24 تا 26 ساعت بعد از جی.ان.آر.اچ تلقیح کنید


زمانی که دام ها را بر اساس سوپر اوولاسیون تلقیح می کنید

16 تا 24 ساعت بعد از اولین ایستایی با دو دوز و 18 تا 20ساعت بعد از

اولین ایستایی با یک دوز تلقیح کنید


زمانی که تلقیح براساس زمان بندی با استفاده از سیدریاپروژسترون انجام می شود

تلیسه ها را 66 تا 72 ساعت وگاوها را 67 ساعت بعد از درآوردن سیدر

تلقیح کنیدتوجه

بهتراست جهت استفاده ازهیفرپلاس زمان تلقیح رابه تاخیربیاندازیم

زمان مناسب برای تلقیح ، با این روش ، حداقل 16 ساعت پس از ایستایی

گاو می باشدشرایط نگهداری

 برای نگهداری طولانی مدت در فریزر،دردمای20-درجه سانتی گراد نگهداری کنید

 این محصول میتواند تا 3 ماه در یخچال دردمای 5 درجه سانتی گراد نگهداری شود


 هیفرپلاس در ویال های لیوفیلیزه در اندازه های 0.25 میلی لیتر و 0.50 میلی لیتر موجود می باشد
اطلاعات تماس
an image

Persian Dam Kesht Aria Co.
Email: info@persiandam.com
Phone: (+98) 21-88873203
Mobile: (+98) 912-1331492
(+98) 912-4577741
(+98) 912-1200096
Fax: (+98) 21-88798065